Mašinstvo i još po nešto
  • Mašinstvo i još po nešto
  • U ovoj prodavnici, mojoj knjižari pronaći ćete nastavne sadržaje za predmete koje ja predajem. To su materijali za srednju školu, uglavnom iz područja rada mašinstvo i obrada metala. Znam da ćete pronaći i materijale koje će vam koristiti i dati ideje da napravite nešto za svoje časove. Svi materijali su autorsko vlasništvo, ako sam koristila neke resurse sa interneta to su resursi koji su besplatni i dozvoljeni za upotrebu i navedeni su.  Svi resursi koji su u prodavnici već su upotrebljeni u nastavi i proverena je njihova funkcionalnost na časovima. Pregledajte i uživajte u radovima.