Matematika za sve
  • Matematika za sve
  • U ovoj prodavnici, mojoj knjižari pronaći ćete nastavne sadržaje za predmet matematika. Najviše materijala biće za osnovnu školu, ali siguran sam da ćete pronaći i materijale koje će vam koristiti i dati ideje da napravite nešto za vaše časove u srednjoj školi. Svi materijali su autorsko vlasništvo, ako sam koristio neke resurse sa interneta to su resurski koji su besplatni i dozvoljeni za upotrebu. Svi izvori su navedeni. Svi resursi koji su u prodavnici su već upotrebljeni u nastavi i proverena je njihova funkcionalnost na časovima. Pregledajte i uživajte u radovima.

Prikazan jedan rezultat