Školske krpice
  • Školske krpice
  • U prodavnici “Školske krpice” možete pronaći razne sadržaje koji su direktno ili indirektno vezani za nastavu i vannastavne aktivnosti: radionice potrebne odeljenjskim starešinama (komunikacija, nasilje itd.), materijali potrebni nastavnicima u vezi sa učenjem (planiranje učenja, održavanje pažnje itd.), materijli za rad sa nastavnicima (obuke iz raznih oblasti itd.). Svi resursi su provereni u nastavi i godinama unapređivani. Trudila sam se da radionice i materijali budu funkcionalni i primenljivi, kod svakog materijala je naznačeno koje je vreme potrebno za realizaciju, šta mogu biti teškoće itd. Nadam se da će vam biti korisni i da ćete uz pomoć njih moći brzo i lako da primenite znanje koje već posedujete.

Prikazan jedan rezultat