Još jednom napominjemo da resurs koji postavljate mora biti Vaše autorsko delo i kao takvo treba biti originalno i zaštićeno sa Vaše strane. Da biste postavili resurs na Knjižara OKC potrebno je da ispoštujete neka pravila, koja su napravljena prvenstveno da zaštite Vas kao autora i Vaše autorsko delo. Kada se Vaš resurs nađe u Vašoj prodavnici na Knjižara OKC, on mora da sadrži tri osnovna dela:

  1. Vizuelni prikaz dela resursa
  2. Ceo resurs
  3. Uputstvo za korišćenje resursa

Vizuelni prikaz dela resursa

Ovo je klasična slika-fotografija nekog dela Vašeg resursa koji želite da pokažete korisnicima pre nego što preuzmu resurs. Ova slika treba da naznači čega sve ima u resursu koji će korisnik preuzeti, ali ne treba da sadrži ceo prikaz. Ovde možete postaviti jednu ili više slika. Kada ovo pravite stavite se u ulogu korisnika koji razmišlja o tome da li će preuzeti vaš resurs. Potrebno je da mu prikažete ono što će on dobiti. Slično kao kada u prodavnici kupujete neku robu pa je pregledate pre nego što je kupite. Razlika je u tome što ovde ne možete prikazati celu robu, već samo njen deo. Evo primera kako biste mogli da napravite prikaz jednog testa iz matematike.

Najpre je potrebno da napravite jednu sliku koja će biti neka vrsta reklame za Vaš resurs. Mi smo napravili ovu sliku:

Faktički, ova slika će se na sajtu videti i na strani koja prikazuje sve resurse na sajtu, ali i na stranici Vaše prodavnice, kao umanjena.

Prikaz na stranici sajta:

 

Prikaz na stranici Vaše prodavnice:

Pored ove slike, potrebno je napraviti još neke slike koje reprezentuju resurs koji postavljate. Na slici 1 prikazan je ceo test, odnosno kako će izgledati u resursu za preuzimanje, a na slici 2 i 3 je prikaz kako izgleda ono što će korisnici videti pre preuzimanja (mi smo zasivili jedan deo, jedan deo smo ostavili malo providno, a Vi možete napraviti i sakriti sve što mislite da treba, a možete neke zadatke i ostaviti vidljivim, kako god Vi želite).

Slika 1 - ono što će korisnici videti kada preuzmu

Slika 2 - ono što će korisnici videti pre preuzimanja

Slika 3 

Ovo je samo jedan primer prikaza za test koji je kreiran u programu za obradu teksta, dok je za druge formate u kojima se mogu pronaći resursi moguć drugačiji način kreiranja slike/prikaza resursa za korisnike. Detaljnije o tome kako se ovo radi možete pogledati na strani Kreiranje prikaza resursa na kojoj se nalazi uputstvo za svaki format resursa.

Kako sve ovo na primeru izgleda možete pogledati u prodavnici Matematika za sve. Kada kliknete na Detalji resursa, videćete sve ove prikaze.

Kreiranje resursa za preuzimanje

Ovde ćemo na primeru testa iz matematike da pokažemo kako treba da kreirate resurs koji će korisnici da preuzimaju. Ovo takođe važi za sve dokumente kreirane u programima za obradu teksta (MS Word ...), nebitno da li je to test, radni list, zadatak, priprema ... Kada napravite sadržaj, potrebno je da u zaglavlju (header) unesete naziv "Knjižara OKC" i adresu sajta (www.knjizara.okc.rs), a da u podnožju (footer) unesete naziv Vaše prodavnice. Evo primera:

Kada napravite ovaj dokument, možete ga sačuvati ili kao PDF ili ga ostaviti u izvornom MS Word-u, kao .docx format. Morate znati da, ako se odlučite za PDF dokument, korisnik koji preuzme resurs neće moći ništa da ispravlja, a ako se odlučite za .docx format, korisnik će moći da preuzme i uređuje dalje Vaš resurs. I jedan i drugi format resursa su legitimni, na Vama je da odlučite šta želite da ponudite korisnicima. Pretpostavljamo da će korisnicima više značiti dokument koji mogu da uređuju, pa ćete za takve dokumente staviti i višu cenu.

Uputstvo za korišćenje resursa

Pored resursa, potrebno je da napravite i kratko uputstvo kako da korisnici koriste ovaj resurs. Često to uputstvo može biti trivijalno, samo da pojasnite korisnicima da preuzmu i odštampaju dokument, a može biti i malo detaljnije u slučaju da je neki resurs komplikovan, odnosno da je u pitanju prezentacija, video materijal ili neki drugi interaktivni format. Ako ste postavili resurs koji se može menjati, onda je dobro da učesnicima date kratko uputstvo kako da urede taj resurs. U našem slučaju, za test matematike dovoljno je napisati sledeće uputstvo:

Ovaj test je kreiran na papiru veličine A4. Možete ga odštampati i podeliti učenicima kao zadatak za proveru znanja. U slučaju da želite da izmenite nešto na testu, to možete uraditi na sledeći način:

Zadaci 1, 2 i 3 su urađeni preko dodatka za MS Word (Formula Equation) preko kog možete da promenite sadržaj izraza ili jednačine. To možete uraditi tako što dva puta kliknete na izraz ili formulu i izmenite sadržaj.

Zadaci 3 i 4 urađeni su preko teksta u programu za obradu teksta MS Word i preko oblika u istom programu. Ako želite da ih promenite, dovoljno je kliknete na njih, modifikujete prevlačenjem miša ili da ih izbrišete pomoću testera DELETE, pa postavite nove preko komandi Insert/Shape ...

Ovaj tekst je najbolje otkucati u nekom programu za obradu teksta, čak možda najbolje u Notepad-u (Beležnici) i sačuvati ga kao .txt fajl. Nazvati ga Uputstvo.txt i njega postaviti u prodavnicu zajedno sa prezentacijom.