Sertifikat: 24 boda

Veb-alati za nastavu engleskog jezika

Tematski rečnik iz engleskog jezika

Piprema za čas

Cena u valutama:

CG: 28 €

BiH: 55 KM

MA: 1730 MKD

3.300,00 RSD

Ovaj seminar ima za cilj da nastavnicima ponudi ideje kako da sadržaje drugih predmeta povežu sa nastavom stranog jezika. Horizontalno povezivanje sadržaja doprinosi da se oni lakše usvajaju i primenjuju. Uz to, nastavnicima će biti predstavljeni veb-alati kojima će se dodatno upotpuniti nastava jezika i doprineti unapređenju digitalnih veština nastavnika i učenika. Pohađanjem ovog seminara imaćete pristup bazi sa tematskim rečnikom iz engleskog jezika, ali i pripremu za čas koju možete koristiti odmah po završetku seminara.

Teme na seminaru:

Seminar je koncipiran kao i svi OKC seminari, a teme koje se obrađuju su:

Uvod – interdisciplinarni pristup u nastavi engleskog jezika sa osvrtom na specifičnosti vokabulara

Predstavljanje pojmova CLIL (Content and Language Integrated Learning) i CBLT (Content-Based Language Teaching), mogućnosti primene i prednosti interdisciplinarnog pristupa u nastavi stranog jezika, osobenosti stručnog vokabulara i formiranje onlajn rečnika za određene nastavne predmete.

Aktivnosti koje podstiču usvajanje i upotrebu engleskog jezika kroz integrisanu nastavu

Aktivnosti koje podstiču usvajanje i upotrebu vokabulara, razumevanje jezika, usmeno i pismeno izražavanje.

Interdisciplinarni pristup u nastavi engleskog jezika uz primenu IKT-a

Vrste i odlike veb-alata i njihova primena u nastavi engleskog jezika, kreiranje interaktivnih vežbi uz pomoć veb-alata.

Evaluacija postignuća učenika u toku i nakon interdisciplinarnog časa

Oblici evaluacije i kreiranje segmenta časa koji sadrži jednu od predstavljenih aktivnosti (tabele, upitnici, posteri, ilustracije, evaluacioni listići, diskusione grupe, debata, simulacije).

Detaljnije o seminaru

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Nastava engleskog jezika zasnovana na interdisciplinarnom pristupu CG/BiH/MK“

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.