Sertifikat: 24 boda

Kreiranje domaćih zadataka pomoću veb-alata

Cena u valutama:

CG: 28 €

BiH: 55 KM

MA1730 MKD

2.900,00 RSD

“O, ne! Opet imamo domaći!” Da li i vi čujete često takve komentare učenika kada želite da im zadate domaći zadatak? Mislimo da može biti i drugačije. Pokušaćemo da vam pomognemo da napravite zanimljive, kreativne i za učenike izazovne zadatke.

Na ovom seminaru ćete naučiti da kreirate kreativne domaće zadatke, koje će učenici želeti da rade. Osim toga, kreiranje domaćih zadataka uz pomoć onlajn veb-alata, poboljšaće vaše i učeničke digitalne kompetencije, ali i uštedeti vam vreme prilikom pregledanja radova.  Na kraju ćete kreirati svoje domaće zadatke koje ćete moći odmah posle seminara da koristite u učionici. Osim toga, dobićete i pristup bazi domaćih radova, koja će se formirati u toku trajanja seminara.

Teme na seminaru:

Seminar je koncipiran kao i svi OKC seminari, a teme koje se obrađuju su:

Kako prilagoditi domaće zadatke učenicima

Uloga domaćih zadataka u nastavnom procesu, uže i šire shvatanje domaćih zadataka, tipovi domaćih zadataka, efekti domaćih zadataka (kratkoročni i dugoročni), domaći zadaci prema uzrasnim karakteristikama, interesovanjima i mogućnostima učenika.

Domaći zadatak kao izazov za učenike

Pripremni i istraživački domaći zadaci, IKT u funkciji kreiranja podsticajnih, motivišućih i efikasnih zadataka, Blumova taksonomija i domaći zadaci, primeri dobre prakse upotrebe IKT-a za kreiranje podsticajnih i motivišućih zadataka baziranih na istraživačkom radu učenika i rešavanju problema.

Praćenje i vrednovanje postignuća učenika kroz domaće zadatke

Uloga i značaj povratne informacije u izradi domaćeg zadatka, sumativno i formativno ocenjivanje, samoocenjivanje i vršnjačko ocenjivanje, veb-alati za praćenje i vrednovanje učeničkih postignuća (upitnici, testovi, platforme za učenje), kriterijumi za procenu domaćeg zadatka.

Izrada završnog zadatka

Osmišljavanje metodičkih postupaka koji obezbeđuju vrednost domaćeg zadatka, veb-alati za izradu domaćih zadataka.

Detaljnije o seminaru

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Onlajn seminar: Domaći zadatak u funkciji povećanja učeničkih postignuća CG/BiH/MK“

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.