Sertifikat: 32 boda

Izrada pripreme za čas

Primena Blumove taksonomije

Cena u valutama:

CG: 28 €

BiH: 55 KM

MA: 1730 MKD

2.900,00 RSD

Nastavnici su, po prirodi svog posla, opterećeni i jednim delom administrativnim aktivnostima. U te poslove, koji se najčešće manje vole spada i izrada pripreme za čas. Za izradu detaljne pripreme potrebno je dosta vremena. Međutim, pisanje pripreme za čas je jedan od načina na koji se mi stručno usavršavamo. Tim putem mi unapređujemo: naše veštine planiranja i predviđanja, osećaj za vreme, osećaj za obim gradiva koji se može obraditi u toku jednog časa, veštine primene nastavnih metoda. Nastavnik može, naravno, da održi čas i bez pripreme i to – odličan čas. Međutim, na taj način nastavnik ne obavlja stručno usavršavanje. Zbog čega? Ako nismo isplanirali taj čas mi nećemo imati povratnu informaciju o našim veštinama planiranja: da li smo uspeli da predvidimo odgovarajući obim gradiva u odnosu na mogućnosti učenika i zahteve nastavne jedinice, da li smo preterali sa aktivnostima ili smo tačno odmerili prema raspoloživom vremenu itd.

Interaktivnim lekcijama, analizom primera iz prakse mi nastavnike pripremamo za suočavanje sa iznenađenjima koje ih čekaju na času tako da izrada pripreme za čas neće predstavljati nikakav problem. Na seminaru nastavnici vežbaju, kroz praktične primere, primenu Blumove taksonomije, izrađuju pripremu i  na kraju, dobijaju povratnu informaciju o svojoj pripremi u vidu detaljne analize svega što su napisali, od strane iskusnih pedagoga.

Teme na seminaru:

Seminar je koncipiran kao i svi OKC seminari, a teme koje se obrađuju su:

Osnove planiranja obrazovno-vaspitnog rada

Teorijska osnova saznavanja u nastavi, oblici planiranja i pripremanja, obrasci za planiranje nastave, funkcija, struktura i elementi pripreme za čas, pojam nastavnog časa i tipologija časova, specifičnosti različitih tipova časova.

Ciljevi, oblici rada, nastavne metode i tehnike

Način postavljanja ciljeva i zadataka u nastavi, karakteristike pojedinih oblika rada, nastavne metode i tehnike rada, Blumova taksonomija i obrazovni standardi u definisanju ciljeva, izveštaj pedagoga o poseti času.

Karakteristika i funkcija uvodnog dela časa

Karakteristike i značaj uvodnog dela časa, motivacija učenika za čas, specifične metode za uvodni deo časa, analiza pripreme za čas, analiza uvodnog dela časa (video-snimak).

Karakteristike i funkcija središnjeg dela časa

Karakteristike i funkcija središnjeg dela časa, metode za središnji deo časa, analiza video-snimka središnjeg dela časa.

Karakteristike i funkcija završnog dela časa

Funkcija završnog dela časa, analiza snimka završnog dela časa, metode za završni deo časa i ček lista za pisanje pripreme za čas.

Detaljnije o seminaru

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Online seminar : Dobra priprema za čas-uspešan čas CG/BiH/MK“

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.