Sertifikat:  32 boda

Ovladavanje višim nivoima jezičke kulture

Cena u valutama:

CG:  28 25 €

BiH: 55 50 KM

MA1730 1560 MKD

3.300,00 RSD

U školama danas gotovo da nema zanimanja koje ne podrazumeva upotrebu računara i interneta. Svakome od nas se posao sastoji i od toga da šaljemo imejlove, dopise, sastavljamo obaveštenja, pišemo izveštaje, molbe, zahteve i slično. I sama nastava je izašla iz okvira učionica i kabineta, pa nam učenici često radove šalju elektronskom poštom, imamo grupe na društvenim mrežama u kojima komuniciramo sa đacima, uređujemo blogove koje, takođe, koristimo u nastavne svrhe.

Međutim, kakav je jezik koji koristimo u toj onlajn komunikaciji? Da li upotrebljavamo „ošišanu” latinicu i nepravilne gramatičke konstrukcije ili negujemo lepu pisanu reč? Šta kada naiđemo na jezičku nedoumicu? Gde da potražimo pouzdan i tačan odgovor na pitanje da li je pravilno odeljenje ili odelenje?

Bez obzira na to kojim se poslom bavimo u okviru obrazovno-vaspitnog sistema, svi smo primer deci kojoj predajemo, kolegama sa kojima sarađujemo, roditeljima sa kojima komuniciramo. Širina u obrazovanju podrazumeva i jezičku kulturu, jer od nje sve počinje. Koji god predmet da predajete, neophodno je da se lepo izražavate kako bi vas učenici razumeli. Kako da poboljšate sopstveno znanje o maternjem jeziku? Kako da znate koji su relevantni onlajn jezički priručnici i savetnici, a koji nisu? Kako da prepoznate govor mržnje i na asertivan način razrešite konflikte i sukobe u diskusijama?

Jezička kultura je bitan deo opšte kulture, a ovaj seminar vam pruža priliku da ovladate upravo višim nivoima jezičke kulture i primenite stečena znanja u učionici i van nje.

Teme na seminaru:

Seminar je koncipiran kao i svi OKC seminari, a teme koje se obrađuju su:

Jezička kultura

Osnovni principi jezičke kulture, nivoi jezičke kulture, karakteristike i reprezentativni predstavnici višeg nivoa jezičke kulture.

Jezička kultura i internet

Osnovne odlike jezika koji se upotrebljava na internetu, odstupanje od norme (gramatičke i pravopisne greške), primeri pravopisnih i gramatičkih grešaka na internetu.

Jezički priručnici na internetu

Kako na internetu pronaći tačne i pouzdane izvore u vezi sa jezičkim pitanjima, veb-priručnici i način njihove upotrebe, kriterijumi za određivanje pouzdanosti izvora na internetu.

Asertivni pristup i govor mržnje na internetu

Razvijanje veština asertivne komunikacije i konstruktivne diskusije, govor mržnje i adekvatno reagovanje, dobri primeri konstruktivnih diskusija.

Detaljnije o seminaru

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Online seminar: Jezička kultura na internetu CG/BiH/MK“

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.