Sertifikat: 32 bodova

Raznovrsnim tehnikama do kvalitetnog ocenjivanja

Cena u valutama:

CG: 32 €

BiH: 63 KM

MA1950 MKD

3.800,00 RSD

Smatramo da dobar nastavnik nikada ne treba da prestane da donekle preispituje kvalitet svog rada, a ovaj seminar može mnogo pomoći da nastavnici sagledaju svoj odnos prema procesu ocenjivanja, da se osećaju sigurnije i kompetentnije tako što će mnogo bolje razumeti raznovrsne aspekte i pravce delovanja ocenjivanja, proći kroz brojne praktične primere, dobiti konkretne smernice za rad u nekim problemskim situacijama i biti spremniji za izazove koje ocenjivanje sa sobom nosi. Iskustvo pokazuje da, često, ne treba praviti nikakve korenite promene u radu. Ponekad je dovoljno samo primeniti raznovrsnije tehnike u ocenjivanju da bismo rešili naizgled “nerešiv” problem u nastavi.

Teme na seminaru:

Seminar je koncipiran kao i svi OKC seminari, a teme koje se obrađuju su:

Pravne osnove ocenjivanja

Pravna regulativa ocenjivanja, funkcije ocenjivanja i karakteristika ocene, predmet i vrste ocenjivanja, način i postupak ocenjivanja, komponente vrednovanja postignuća, obaveštavanje o oceni u funkciji poučavanja.

Metode praćenja i procenjivanja obrazovnih postignuća

Usmeni i pismeni oblik procene postignuća, praćenje i procenjivanje postignuća u grupnim radovima i projektima, obeležja metoda ocenjivanja.

Psihološke osnove ocenjivanja

Uticaj faktora opažanja na ocenjivanje, uticaj ličnosti nastavnika na ocenjivanje, osećanja/reakcije nastavnika/učenika u procesu ocenjivanja, analiza problemskih situacija u vezi sa ocenjivanjem i rešenja.

Objektivnost i valjanost ocenjivanja

Metrijske karakteristike ocene, izvori pogrešaka i nesigurnost u ocenjivanju, pravni aspekt kriterijuma ocenjivanja, razlika u kriterijumima na vrednovanje postignuća, taksonomija vaspitno-obrazovnih ciljeva u vrednovanju postignuća.

Kontinuitet u ocenjivanju i angažovanje učenika i završni rad

Tehnike praćenja ocenjivanja, model kontinuiranog ocenjivanja, analiza problemskih situacija u vezi sa motivacijom učenika i rešenja, planiranje ocenjivanja, završni rad.

Detaljnije o seminaru

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Online seminar: Ocenjivanje u funkciji nastave i učenja CG/BiH/MK“

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.