OKCknjizara_sertifikat1

Sertifikat: 32 bodova

OKCknjizara_score1

Kreiranje Edmodo internet učionice

Lakša povezanost i komunikacija između nastavnika, roditelja i učenika

OKC_knjižara_novac1

Cena u valutama:

CG:  28

BiH:  63 KM

MA: 1950 MKD

3.300,00 RSD

Nažalost, mi kao nastavnici veoma često nailazimo na različite vrste otpora koji sprečavaju dobar vid komunikacije i povezanost između nastavnika, roditelja i učenika. Radimo sa učenicima koji se dosta teško poveravaju ukoliko imaju problema, učenicima koji se dosta teško snalaze u pronalaženju informacija i izvršavanju obaveza u čemu im je potrebna dodatna pomoć kako bi napredovali u učenju. Sa druge strane nailazimo na roditelje koji dosta često nemaju ni vremena za razgovore o ovakvim problemima njihove dece ili se jednostavno ne uključuju dovoljno. Iako mi kao nastavnici i škola kao ustanova pokušavamo da pronađemo najefikasnija rešenja za bolji rad učenika, neophodna je bolja komunikacija i povezanost između nastavnika, roditelja i samih učenika.

Dobra komunikacija i povezanost između nastavnika, roditelja i učenika umnogome olakšava rad i proces napredovanja samog učenika kroz školovanje. Razvoj novih tehnologija omogućio nam je da se onlajn povežemo i lakše komuniciramo sa roditeljima i učenicima. Na ovom seminaru naučićete kako da pomoću onlajn alata Edmodo kreirate internet učionicu u kojoj ćete moći da radite sa vašim učenicima, a gde će ujedno i roditelji u svakom trenutku imati uvid. Na ovaj način ćete razviti samostalnost učenika u prikupljanju informacija o izvršavanju obaveza i korišćenju povratne informacije nastavnika za napredovanje.

Teme na seminaru:

Seminar je koncipiran kao i svi OKC seminari, a teme koje se obrađuju su:

OKCknjizara_pin1

Komunikacija – značaj i oblici komunikacije u 21. veku (onlajn komunikacija)

Značaj dobre komunikacije, pojam internet učionice, platforme za učenje na daljinu, Edmodo platforma, posledice dobre/loše komunikacije.

OKCknjizara_pin1

Upotreba internet učionice iz ugla učenika

Perspektiva učenika pri korišćenju interent učionice, karakteristike internet učionice, anketa, test i zadaci u internet učionici.

OKCknjizara_pin1

Transparentnost nastave u internet učionici

Transparentnost nastave u onlajn okruženju i principima vidljivosti informacija, sigurnost podataka, ”Internet odeljenje”, ankete i zadaci u Edmodo okruženju iz ugla nastavnika.

OKCknjizara_pin1

Instrukcija i povratne informacije

Instrukcije u internet učionici, precizno kreiran test i davanje povratnih informacija, ocenjivanje zadataka.

OKCknjizara_pin1

Organizacija nastave i saradnje pomoću interent učionice

Značaj praćenja napredovanja i mogućnosti internet učionice, internet učionica iz perspektive roditelja, bezbednost i bonton u internet učionici, bedž kao sredstvo za motivaciju, internet učionica na mobilnim uređajima.

Detaljnije o seminaru

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Online seminar: Saradnički trougao nastavnik, učenik, roditelj – internet učionica CG/BiH/MK“

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.