OKCknjizara_sertifikat1

Sertifikat: 32 bodova

OKCknjizara_score1

Izrada testa na osnovu nastavne jedinice

OKC_knjižara_novac1

Cena u valutama:

CG: 32 €

BiH: 63 KM

MA: 1950 MKD

3.800,00 RSD

Prlikom ocenjivanja možemo naići na situaciju da učenici ne razumeju postavljeno pitanje, žale se na nedoslednost u ocenjivanju odgovora, teško nam je da ocenimo različite odgovore, ponekad se desi da većina odeljenja dobije izuzetno visoke ili, pak, niske ocene, na neka pitanja nismo dobili odgovore, imamo utisak da su učenici naučili sve napamet i samo reprodukovali lekcije. Problem se može rešiti primenom testova koji su kreirani tako da daju jasne zahteve učenicima, sadrže zadatke koji su jasno i precizno formulisani a pri tome ne obuhvataju samo zadatke u kojima učenici reprodukuju svoje znanje, već je potrebno da pokažu i da li razumeju gradivo, da li mogu primeniti stečeno znanje, analizirati problem, snaći se u novoj situaciji….

Kreiranjem zadataka različitih tipova i oblika obezbediće se provera postavljenih ishoda u nastavnim planovima. Ujedno, primenom ključeva za bodovanje izbeći će se često prisutna subjektivnost nastavnika. Ukoliko na sve ovo dodamo činjenicu da testovi mogu biti realizovani i elektronskim putem, onda se rešavaju i problemi štampanja i kopiranja testova, osmišljavanja većeg broja grupa jer se kod njih redosled zadataka automatski menja, i verovali ili ne, procenat uspešnosti odnosno ocena sama dodeljuje.

Teme na seminaru:

Seminar je koncipiran kao i svi OKC seminari, a teme koje se obrađuju su:

OKCknjizara_pin1

Test kao instrument ocenjivanja

Test kao način ocenjivanja, pojam testova, vrste testova, prednosti i nedostaci, karakteristike testova, Blumova taksonomija kao osnov za kreiranje testova, pravna regulativa u radu sa testovima.

OKCknjizara_pin1

Zadatak kao element testa

Pojam zadataka, osnovni elementi zadataka, tipovi i oblici zadataka.

OKCknjizara_pin1

Kreiranje testova

Način kreiranja testova kroz faze, planiranje i oblikovanje zadataka za test, kreiranje ključa i bodovne skale.

OKCknjizara_pin1

Realizacija testova

Priprema učenika za test, priprema prostora za test, uputstva učenicima na samom testu, značaj vršenja evaluacije i analize testa, kreiranje elektronskog testa u različitim programima i elektronskim servisima.

OKCknjizara_pin1

Završni rad

Kreiranje testova na osnovu nastavne jedinice.

Detaljnije o seminaru

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Online seminar: Testovi znanja – vodič za izradu i primenu CG/BiH/MK“

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.