OKCknjizara_sertifikat1

Sertifikat: 32 bodova

OKCknjizara_score1

Kreiranje video-lekcija u nastavi

OKC_knjižara_novac1

Cena u valutama:

CG: 32 €

BiH: 63 KM

MA: 1950 MKD

3.400,00 RSD

Nastavna tema je složena, puna novih pojmova, apstraktnih, teška za učenike. Uložili ste dosta truda da učenici razumeju i usvoje sadržaj ali ste primetili da neki učenici imaju teškoću da sa pažnjom prate tekst koji ste pripremili za rad, ne drži im pažnju usmeno predavanje o sadržajima. Pored toga, dosta učenika je izostalo sa časa i razmišljate o tome da će vrlo teško samostalno savladati gradivo.

Nakon pismene ili usmene provere zaključili ste da je potrebno da sa učenicima ponovo prođete kroz neke sadržaje teme. Razmišljate o tome da će neplanirano biti utrošen još jedan čas.

Ovaj seminar prati razvoj naših učenika, a ide ispred razvoja našeg sistema obrazovanja. Prateći navike učenika i njihov način usvajanja sadržaja došli smo do zaključka da učenici mnogo više koriste slikovite i multimedijalne sadržaje nego klasičan tekst. Ovaj seminar vas osposobljava da kreirate svoje lekcije u formatu koji je mnogo prihvatljiviji današnjim učenicima i da svoju nastavu prilagodite ovom formatu. Na ovaj način učenici mogu da kod kuće pogledaju sadržaj onoliko puta koliko im je potrebno, da kroz interaktivne lekcije provere svoje znanje, a pomaže i učenicima koji su izostali sa nastave.

Teme na seminaru:

Seminar je koncipiran kao i svi OKC seminari, a teme koje se obrađuju su:

OKCknjizara_pin1

Multimedija kao nastavno sredstvo

U ovoj temi očekuje vas upoznavanje sa pojmom i vrstama nastavnih sredstava i nastavnih pomagala, kao i predstavljanje pojma i vrsta multimedijalnih sredstava.

OKCknjizara_pin1

Filmovi u nastavnom procesu

Mesto filma u nastavi u određenom delu časa kao i didaktička postavka filma kroz nivoe Blumove taksonomije, vrste filmova prema našoj podeli filmova za potrebe nastave, kodeci i formati video materijala, pregled programa za obradu video zapisa.

OKCknjizara_pin1

Servisi za video materijale

Opis alata za kreiranje i montiranje filmova u nastavnom procesu, kreiranje i podešavanje prostora za postavljanje video materijala.

OKCknjizara_pin1

Uređivanje video snimaka

Kreiranje lekcija sa prikazom ekrana i interaktivnih video lekcija kroz koje učenici mogu da odgovaraju na postavljena pitanja.

OKCknjizara_pin1

Završni rad

Kreiranje video uputstva za odabranu lekciju i kreiranje scenarija časa kako se koristi video uputstvo na času.

Detaljnije o seminaru

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Online seminar: Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja CG/BiH/MK“

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.