OKCknjizara_sertifikat1

Sertifikat: 32 bodova

OKCknjizara_score1

Kreiranje digitalne priče/bajke

OKC_knjižara_novac1

Cena u valutama:

CG: 32 €

BiH: 63 KM

MA: 1950 MKD

3.400,00 RSD

U savremenom društvu, u uslovima koji nameću primenu savremenih tehnologija, analizirati prednosti i mane njihove primene u ranom razvojnom dobu učenika, postaje suvišno. Činjenica je da naši učenici odrastaju uz sredstva savremene tehnologije, da se intelektualni podsticaj ostvaruje  kroz mnoštvo slika, animacija i informacija od najranije dobi, da su naviknuti da stiču znanja i razvijaju predstave kroz multimedijalni prikaz, ali i uz aktivno uključivanje u proces sticanja znanja. Drugi relevantan problem, koji ističu mnogi metodičari i praktičari, usmeren je na sposobnost apstrakcije pojmova koji se obrađuju i usvajaju, a s’ tim u vezi i pojmovnog rasuđivanja u nizu problemskih situacija postavljenih pred naše učenike.

Omogućiti učenicima da stiču znanja u skladu sa razvojnim karakteristikama, a koje su u uslovima današnjeg života, značajno uslovljene primenom multimedija i sredstava savremene tehnologije, predstavlja bitan uslov uspešnog učenja. Animiranjem i oživljavanjem različitih objekata i prikaza i njihovim plasiranjem putem digitalnih priča i bajki, ostvaruju se veća očiglednost u saznajnom procesu, a samim tim i mogućnost apstrakcije predstavljenih sadržaja. Uključivanjem učenika u proces izrade digitalnih priča i bajki, pomera se i taj prag saznajnog procesa, a sveobuhvatno doprinosi i ostvarivanju opštih ciljeva i zadataka nastavnog programa.

Teme na seminaru:

Seminar je koncipiran kao i svi OKC seminari, a teme koje se obrađuju su:

OKCknjizara_pin1

Digitalne priče i bajke u nastavnom procesu

Didaktička i metodička opravdanost i mogućnosti primene u nastavnom procesu i vannastavnim aktivnostima.

OKCknjizara_pin1

Izrada vizuelne podloge priče

Kreiranje ili uvoženje i prilagođavanje pozadine, kreiranje ili uvoženje i prilagođavanje objekata ili predstava, animiranje i pozicioniranje objekata i predstava, animiranje tekstualnih sadržaja, pretraga i uvoženje željenih fontova.

OKCknjizara_pin1

Izrada audio sadržaja priče

Program za obradu audio zapisa, snimanje naracije, preuzimanje i obrada zvučnih zapisa, spajanje više audio zapisa, obrada i uređivanje kreiranog zapisa, izvoz, čuvanje i deljenje audio zapisa.

OKCknjizara_pin1

Montaža video priče

Program za obradu video zapisa, snimanje i uređivanje video zapisa, preuzimanje i obrada video zapisa, prilagođavanje trajanja video zapisa, izrada i umetanja teksta, slika, audio i drugih video sadržaja.

OKCknjizara_pin1

Završni rad

Izrada digitalne priče.

Detaljnije o seminaru

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Online semonar : Digitalne priče i bajke CG/BiH/MK“

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.