OKCknjizara_sertifikat1

Neakreditovani seminar

OKCknjizara_score1

Broj bodova: 40

OKC_knjižara_novac1

Cena u valutama:

CG:  19 €

BiH:  37 KM

SRB:  2100 RSD

2.100,00 RSD

O seminaeu

Preduzetništvo je danas aktuelno i ovu reč čujemo vrlo često. Mogu se pronaći i brojni materijali u vezi sa ovom temom kako u knjižarama tako i u onlajn svetu. Međutim, kao nastavnici se suočavamo i sa brojnim pitanjima:

  • Zašto se preduzetništvo našlo kao jedna od ključnih kompetencija i jedan od ishoda obrazovanja?
  • Da li jedan nastavnik biologije može da razvija preduzetničku kompetenciju?
  • Da li nastavnik koji nije preduzetnik niti ekonomista može učenike da podstakne na preduzetništvo?
  • Da li je potrebno da učenike učimo kako da proizvode nešto da bi ih podstakli da razmišljaju na preduzetnički način?
  • Iz mnoštva materijala koji se mogu naći o ovoj temi na seminaru smo o izdvojili one koji će na jednostavan i pristupačan način pojasniti preduzetništvo.

Upoznavanje nastavnika sa pojmovima iz oblasti preduzetništva a, kako je preduzetništvo “ekonomija u malom”, cilj seminara je upoznavanje sa osnovnim ekonomskim pojmovima koji će približiti preduzetništvo i preduzetnički način razmišljanja. Takođe, cilje je i motivisanje nastavnika da u okviru redovnih časova sprovode aktivnosti koje će kod učenika podstaći preduzetnički način razmišljanja. I, na kraju, cilj nam je podsticanje nastavnika da sprovode vannastavne aktivnosti kroz koje će razviti preduzetničku kompetenciju kod učenika.

Kome je namenjen ovaj seminar?

  • Učiteljima.
  • Nastavnicima u osnovnoj i srednjoj školi.
  • Stručnim saradnicima.
  • Članovima tima za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva.
  • Zaposlenima u prosveti koji pored nastavničke profesije obavljaju i neki dodatni posao.
  • Zaposlenima u prosveti koji nameravaju da postanu (i) preduzetnici.

Teme:

 1. Uvod u preduzetništvo – U ovoj temi bavićemo se teorijskim osnovnim pojmovi u vezi sa preduzetništvom. Ovo je uvodna tema u kojoj polako ulazimo u preduzetniče sadržaje. Cilj ove teme je da vas upoznamo sa osnovnim pojmovima u vezi sa preduzeništvom te da ukažemo na značaj preduzetništva u nastavi i damo ideje za uvođenje preduzetništva u nastavu.
 2. Šta i kako proizvoditi? – U ovoj temi bavićemo se načinima i metodama za donošenje odluka preduzetnika o delatnosti kojom će se baviti kao i podelom rada i organizacijom poslovanja preduzetnika. Ova tema je nastavak prethodne teme i u njoj dalje razrađujemo poslovanje preduzetnika i bavimo se samim početkom poslovanja – videćemo šta je sve preduzetniku potrebno da bi mogao da počne da obavlja delatnost koju je odabrao. Cilj ove teme je da vas upoznamo sa načinom dolaženja do ideja za delatnost kojom će se preduzetnik baviti kao i selekcijom ideja, neophodnim resursima za otpočinjane delatnosti, dostignućima podele rada i mogućnostima za njihovu primenu u nastavi.
 3. Za koga proizvoditi i kako prodati? – U ovoj temi bavićemo se nastupom preduzetnika na tržištu, marketingom, metodama i tehnikama za uspešnu prodaju proizvoda iz proizvodnog programa preduzeća kao i primenom marketing koncepta u školi i nastavi. Ova tema je nastavak prethodne teme i u njoj dajemo odgovor na pitanje kako da preduzetnik proda svoje proizvode i ostvari maksimum korisnosti za sebe i za potrošače koji kupuju njegove proizvode. Cilj ove teme je da shvatite značaj tržišta kao ne samo ekonomske, već i opšte društvene kategorije, da naučite osnove marketinga sa posebnim osvrtom na digitalni marketing kao i da vas osposobimo za primenu marekting koncepta u školi i nastavi.
 4. Poslovni (biznis) plan – U ovoj temi bavićemo se poslovnim (biznis) planom, upoznaćemo se sa sastavnim delovima poslovnog plana i naučićemo kako se sastavlja najjednostavniji poslovni plan. Ova tema se fokusira na poslovno planiranje kao efikasno sredstvo za upravljanje poslovanjem i minimiziranje rizika koji mogu da nastanu u poslovanju. Cilj ove teme je da vas upoznamo sa mestom i ulogom poslovnog (biznis) plana u preduzetništvu kao i da razmotrimo kako se sastavlja jednostavan poslovni plan na konkretnim primerima.
 5. Primena preduzetništva kroz učenički projekat – U ovoj temi bavićemo se učeničkim projektima, projektnom i timskom nastavom kao efikasnim modelima rada u školi sa ciljem razvoja preduzetničkih kompetencija kod učenika. Ova tema je završna tema seminara i predstavlja sintezu svega što je do sada obrađivano sa ciljem da se sva znanja koja smo do sada stekli primene u nastavi kroz realizaciju učeničkog projekta tokom školske godine. Cilj ove teme je  da vas osposobimo, osnažimo i motivišemo da se upustite u avanturu zvanu učenički projekat kao i da uvidite značaj i očigledne prednosti ovakvog načina rada i sticanja znanja.

Moderator

Milan Filipović

Milan je završio Ekonomski fakultet u Nišu, 2006. godine i stekao zvanje diplomirani ekonomista. Nedugo zatim, počeo je da radi na mestu nastavnika ekonomske grupe predmeta u jednoj srednjoj stručnoj školi. Trudi se da nastavu obogati i osavremeni primenom novih nastavnih metoda, sa svojim učenicima redovno ušestvuje na takmičenjima iz ekonomije i preduzetništva. Voli računare i trudi se da ih primeni u svim oblastima nastavnog rada. Pristalica i pobornik koncepta celoživotnog učenja. Zaljubljenik u zdravu i čistu prirodu, slobodno vreme provodi pokraj vode, uživa u čarima rekreativnog ribolova.

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Seminar: Primena preduzetničkog razmišljanja u nastavi“

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.