Fotografija je likovna dosciplina koja komunicira sa većim brojem nauka, koje se integrišu tokom praktičnog rada u rešenje likovne kompozicije.

U ovom Zadatku imate primere i potrebna uputstva za zahteve vežbe u postizanju kontrole dubinske oštrine, koja je likovni element karakterističan za fotografiju i film.

Namenjen je svima koji su na početku učenja u stručnim škloama, foto sekcijama i fanovima.

0,00 RSD

Pojam dubinske oštrine se vezuje za fotografiju i film, tačnije, to je likovni element karakterističanza  te medije.

Ciljevi vežbe:

  • Ovladavanje tehničkim parametrima kojima se stiču fotografske i izvođačke veštine
  • Razvoj vizuelnog senzibiliteta – sposobnost uočavanja i opažanja
  • Formiranje estetskog suda, estetska osetljivost – sigurnost u procenjivanju i uočavanju
  • rešavanje konteksta – povezivanje i primana znanja iz više oblasti.

Likovna kultura je po svom sadržaju veoma kompleksna. Ona je od primarne važnosti za pravilan razvoj kreativnosti ukljčujući i kogniciju, kod učenika. Fotografija je jedna njena grana koja komunicira sa većim brojem nauka, što je čini pogodnim medijom za realizaciju ciljeva vaspitno-obrazovnog rada, kako u užem tako i u širem smislu.

Zahtev Zadatka 4 je da učenici prilikom snimanja kontrolišu polje dubinske oštrine i da ga primenjuju kontrolisano na sve planove.  Radom na ovom zadatku učenici se osamostaljuju; manje se oslanjaju na tehniku, grade samopouzdanje i stiču slobodu nad kontrolom procesa realizacije same ideje.

Metoda učenja je iskustveno učenje, koje se stiče prolaskom kroz više faza:

Doživljaj učenika je u fazi osmišljavanja  kompozicije i snimanja motiva: doživljaj motiva koji se naslanja na postojeće znanje ili iskustvo

Refleksija je u drugom koraku kad učenik vidi rezultat snimljene vežbe

Uvid /spoznaja  je sledeći korak u kom učenik ima uvid u kojoj je meri postigao realizaciju plana iz prve faze

U fazi teorija učenik dobije konsultacije i tumačenje od strane nastvnika  uz pohvale i smernice za dalji rad

Primena je najvažnija, a rezultat je prethodnih faza; sledi iskustvo – tj. napredak usled stečenog iskustva.  Tu se krug  zatvara, iskustvo  se  primenjuje i širi.

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Zadatak 4: Velika dubinska oštrina“

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

AC ANTE govor reči i slike

Polja interesivanja autorke Ac ante razvijaju se u oblasti vizuelne i verbalne komunikacije. Likovni medij njenog obraća javnisti je fotografija. Na tom polju ima veliko iskustvo u sledećim žanrovima: ekologija, nauka u medicini, učesnik više desetina kolektivnih izložbi umetničke fotografije, u zemlji i inostranstvu. U vaspitno pedagoškom radu posebno se ponosi činjenicom da su njeni učenici osvajali preko 40 nagrada od I – III mesta na Republičkom takmičenju iz klasičnih likovnih medija – fotografija, kao i na drugim likovnim konkursima. Veštine u oblasti komunikacije oblikuje više od dve decenije kroz: literaturu, seminare, radionice, treninge iskustvenim metodama. Autor i moderator programa i resursa za predavanja i radionice u oblasti komunikacijskih veština.

Prodavnica autora