Da biste koristili sajt Knjižara OKC, možete imati ulogu:

  • Posetilac sajta - uloga pomoću koje možete samo da gledate sadržaje, ali ne možete preuzimati resurse sa sajta (nije potrebna registracija),
  • Korisnik - uloga pomoću koje možete preuzimati resurse sa sajta Knjižara OKC (potrebna je registracija),
  • Autor/prodavac - uloga pomoću koje možete postavljati (i preuzimati) resurse na sajt Knjižara OKC i nuditi ih Korisnicima (potrebna je registracija).

Registracija korisnika

Da biste postali aktivni korisnik, odnosno da biste mogli da preuzimate sadržaje sa sajta Knjižara OKC, potrebno je da se registrujete. Proces registracije je jednostavan kao i kod ostalih sajtova, a prikazaćemo ga u nekoliko slika na uputstvu ispod. Predlažemo da vam ovo uputstvo bude stalno otvoreno u internet pregledaču u jednoj kartici, a da u drugoj otvorite ponovo sajt i radite ono što je u uputstvu.

Najpre je potrebno da kursor miša "dovučete" na ikonicu čoveka, koja se nalazi u gornjem desnom uglu sajta (zelena strelica na Slici 1, ispod). Nakon što se otvori padajući meni, potrebno je da kliknete na vezu Registrujte se (plava strelica na Slici 1)

Slika 1

 

Nakon toga otvoriće se strana koja sadrži dva bloka, odnosno dva dela. U levom delu Uloguj se, nalaze se tekstualna polja za unos korisničkog imena i lozinke, ako već imate napravljen nalog.

Ovo sada nećemo koristiti, već ćemo koristiti desni deo strane, koji sadrži jedno polje u koje treba da unesete svoju imejl adresu (zelena strelica na Slici 2, ispod). Nakon što unesete svoju imejl adresu, ako možete i da označite polje obeleženo plavom strelicom, ako želite da budete autor/prodavac na sajtu (ovo ne morate sada, možete i kasniije, ništa neće promeniti). Pored toga, potrebno je da obeležite i polje prikazano crvenom strelicom.

Ovo je obavezno i time što obeležite ovo polje prihvatate Ugovor koji sklapate sa OKC-om u vezi korišćenja sajta Knjižara OKC. Važno je da pročitate ovaj Ugovor, kome možete pristupiti klikom na sledeći link: Pravila i uslovi korišćenja sajta Knjižara OKC (crvena isprekidana podvučena linija na slici 2).

Kada sve ovo popunite i označite, kliknite na dugme Registrujte se (žuta strelica na Slici 2)

Slika 2

Nakon toga, ova strana će se promeniti i otvoriće se stranica sa porukom za dobrodošlicu. Ovo je dokaz da ste prijavljeni, ali je neophodno da izvršite još neka podešavanja.

Vama je sistem automatski dodelio korisničko ime (na Slici 3, reč zaokružena crvenom linijom). Ovo ime je sistem nasumično odabrao (na primeru na Slici 3, je reč usavrsise.rs, ali kod vas će biti neko drugo ime), a savetujemo da ga promenite.

Slika 3

 

Da biste ga promenili, potrebno je da otvorite u novoj kartici (savetujemo da ova strana Knjižare OKC ostane otvorena u jednoj kartici ) svoju imejl poštu i da pronađete poruku koju vam je poslala Knjižara OKC. Možda je ova poruka otišla u Nepoželjne poreuke ili u Promocije, važno je da je pronađete. U toj poruci vam je poslata lozinka. Potrebno je da kopirate lozinku koja se nalazi u imejl poruci, kako biste uredili dalje svoj nalog (crvena uokvirena reč na Slici 4, ispod).

Slika 4

Nakon toga, potrebno je da se vratite na sajt Knjižara OKC, na stranu vašeg naloga. Na strani vašeg naloga postoji nekoliko veza do različitih podešavanja vašeg naloga, ali sada je potrebno da kliknete na vezu u levom meniju - Detalji naloga (zelena strelica na Slici 5, ispod). Nakon toga otvoriće se strana na kojoj treba da unesete podatke o sebi:

  • Ime i prezime - prva dva polja. Ovde unesite svoje pravo ime i prezime (nikako lažno), da biste mogli da ostvarite sva prava prilikom korišćenja sajta Knjižara OKC. Ovi podaci neće biti javno dostupni.
  • Ime koje se prikazuje (plava strelica) - ovde je potrebno da promenite svoje korisničko ime. Ovaj podatak će biti vidljiv na sajtu, pa predlažemo da odlučite da li će to biti Vaše ime ili neko ime koje otkriva Vaš identitet, a možete odabrati i neko potpuno anonimno ime. Knjižara OKC ne insistira na tome da postavljete vaš identitet bude javno vidljiv, možete biti anonimni za korisnike sajta, ali Knjižari morate dostaviti svoje lične informacije zbog zaštite podataka i prava autora.
  • Adresa e-pošte - neka ostane kao što jeste, da biste mogli da pratite svoj rad na sajtu Knjižara OKC. Ovaj podatak neće biti javno dostupan.
  • Trenutna lozinka (crvena strelica) - ovde je potrebno da unesete lozinku koju ste dobili na imejl.
  • Nova lozinka (narandžasta strelica) - ovde unesite neku svoju lozinku koju ćete lako pamtiti.
  • Potvrda nove lozinke (narandžasta strelica) - ovde ponovo unesite svoju novu lozinku, kao u polju iznad.

Slika 5

Nakon toga, potrebno je još da kliknete na dugme Sačuvaj promene. I to je to. Registrovali ste se na sajt Knjižara OKC i možete ga dalje koristiti iz uloge koju ste odabrali.