OKCknjizara_sertifikat1

Akreditovan seminar u SRB i CG

OKCknjizara_score1

Broj bodova: 16

OKC_knjižara_novac1

Cena u valutama:

CG:   28 €

BiH:  50 KM

SRB:  3000 RSD

3.000,00 рсд

O seminaru

Sticanje veštine učenja je samo jedan od faktora razvoja i uspeha, sve ostalo u ljudskom razvoju je oblast emocionalne pripreme, pismenosti i zrelosti. Postavljanje ličnih ciljeva, razmišljanje i promišljanje o sopstvenom napredovanju i budućnosti, jačanje samopouzdanja kao i savladavanje stresa je dugoročna uloga ustanove u kome sarađujemo svi, potpuno podjednako: nastavnici – učenici i roditelji. Meke veštine će nam u tome pomoći i mogu se steći – to je ono što obećava! Značaj mekih veština vrlo jasno potvrdjuju i brojna istraživanja koja pokazuju da uspeh u poslu u velikoj meri zavisi baš od njih (čak i do 85 posto). S toga je vreme da ovladamo mekim veštinama!

Ovaj seminar će vam pomoći da rešite dilemu kako da postupite u datoj situaciji, a da pri tom stručno i emotivno dobro odreagujete ne postavljujući pitanja da li treba ispoljiti emocije ili ih zadržati. Upravo ćemo vam pružiti znanja kako na najefikasniji način usmeriti komunikacijski proces, nezavisno od toga ko su sagovornici – učenici, njihovi roditelji ili kolege. Kako uspostaviti dobru komunikaciju zasnovanu na asertivnosti, pažnji i istinskom razumevanju, a ne biti manje vrednovan od akademskih znanja – a sve to spada u domen – mekih veština.

Kome je namenjen ovaj seminar?

 • Nastavnicima razredne nastave.
 • Nastavnicima predmetne nastave – osnovna škola.
 • Nastavnicima predmetne nastave – gimnazija.
 • Nastavnicima opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola.
 • Nastavnicima stručnih predmeta – srednja stručna škola.
 • Nastavnicima u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju.
 • Nastavnicima u školi za obrazovanje odraslih.
 • Nastavnicima opšteobrazovnih predmeta u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne).
 • Nastavnicima stručnih predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne).
 • Nastavnicima izbornih i fakultativnih predmeta.
 • Vaspitačima u domu učenika.
 • Stručnim saradnicima u školi.
 • Stručnim saradnicima u domu učenika.
 • Direktorima/pomoćnicima direktora.

Svima koji žele da unaprede svoje veštine karijernog vođenja.

Teme:

 1. Kako razviti meke veštine – tajni alati U prvoj temi ćemo vam opisati teorijski okvir mekih veština a kroz praktičan prikaz metoda i tehnika kao i kroz konkretne problemske situacije pokazati vam način na koji ćete razviti iste. Veštine uspešne komunikacije, asertivnost, empatičnost, aktivno slušanje, prepoznavanje emocija i veština dobro formulisanog pitanja su samo od izazova koje ćete pronaći i savladati u okviru ove teme.
 2. Odnos nastavnik/vaspitač – učenik/dete – roditelj složeno polje komunikacije U drugoj temi ćemo opisati vrste savetodavnog razgovora sa učenicima i roditeljima kao i etape savetodavnih procesa. Uputićemo vas kako da izvršite selekciju metoda i tehnika savtetodavnih razgovora a, najpre, kako da Identifikacijom problema odaberete i modele rada. Takođe, bavićemo se Identifikacijom i osvešćivanjem roditeljskih stilova i usklađivanjm sa adekvatnim pristupom ka učenicima.
 3. Mekim veštinama do boljih međuljudskih odnosa U trećoj temi ćemo obraditi kroz lekcije saznanja o izgradnji boljih međuljudskih odnosa. Objasnićemo koji su preduslovi za uspešan rad timova, koliko je pojam asertivnosti važan i kako formulisati jaku, moćnu Ja- poruku. Takođe, rasvetlićemo kako da prepoznate manipulaciju i kako joj se odupreti zdravim postavljanim granicama. O prepoznavanju zdrave i toksične sredine bavićemo se kroz lekciju : Saradnja sa direktorom i nadređenima – a sve u cilju razvijanja mekih veština u odnosu na tim i hijararhijske odnose.

Moderatori

Jasmina Momčilović

Jasmina Momčilović

Pedagog u osnovnoj školi već 23 godina. Mentorstvom, kojim se već dugi niz godina bavim uspela sam da osnažim mlađe kolege i učinim da budu bolja verzija sebe na svojim radnim pozicijama. Neizmerno sam volela da radim kao nastavnik građanskog vaspitanja za učenike od prvog do šestog razreda.

Kao voditelj brojnih radionica i treninga, edukacijom zaposlenih u obrazovanju bavim se u okviru sprovođenja obuke “Profesionalna orijentacija za učenike na prelazu iz osnovne škole” i kao voditelj obuka: “Program obuke nastavnika I i II ciklusa osnovne škole za ostvarivanje programa nastave i učenja”.Trener programa “Škola za 21. Vek” (British Council).

U timu sam autora i moderatora OKC seminara od 2011. god: “Dobra priprema za čas – uspešan čas” , “Savetodavni rad – osnova za bolje vaspitanje i obrazovanje”, “Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik-učenik-roditelj u okviru ustanova” i najnovijeg seminara: “Razvijanje veština za karijerno vođenje kroz 21. vek”. Započinjem edukaciju konstruktivne psihorterapije i radujem se tome!

Milena Andrijević

Milena Andrijević

Diplomirani pedagog, sertifikovani psihoterapeut. Od 2010.godine, nakon završetka studija, direktno uključena u školski život. Trenutno, kao i tokom prethodnih 9 godina, na radnom mestu stručnog saradnika u osnovnoj školi. Pre toga bila angažovana kao nastavnik građanskog vaspitanja. Na zvaničnoj listi evropskih psihoterapeuta od februara 2017. godine. Kao porodični savetnik, a kasnije i psihoterapeut u praksi je prisutna od 2014. godine. Karakteriše je rad sa decom i njihovim porodicama, dok je u njenoj profesionalnoj praksi prisutan i rad sa adolescentima, parovima, kao i individualna terapija.

Od maja 2014. godine je deo OKC tima, autor i moderator onlajn seminara “Savetodavni rad – osnova za bolje vaspitanje i obrazovanje”, “Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik-učenik-roditelj u okviru ustanova”, “Razvijanje veština za karijerno vođenje kroz 21. vek.

Više_o_seminaru

 

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Seminar: Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik – učenik – roditelj unutar ustanova“

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *