OKCknjizara_sertifikat1

Akreditovan seminar u SRB

OKCknjizara_score1

Broj bodova: 16

OKC_knjižara_novac1

Cena u valutama:

CG:  28 €

BiH:  50 KM

SRB:  3000 RSD

3.000,00 рсд

O seminaru

Finansijska pismenost je jedna od važnih kompetencija za život i rad u XXI veku, socijalnu uključenost i profesionalni razvoj. O važnosti i značaju finansijskog obrazovanje od najranijeg uzrasta svedoče brojna naučna istraživanja, na osnovu kojih se ono postepeno uvodi u redovne procedure i strategije obrazovanja i vaspitanja mladih.

Pitanja sa kojim se suočavaju nosioci obrazovanja i vaspitanja, kada je reč o finansijskom obrazovanju, su brojna. Izdvojili smo tek neka od njih:

  • Zašto je važno da finansijsko obrazovanje mladih postoji kao poseban segment obrazovanja i vaspitanja?
  • Da li je potrebna posebna edukacija i znanje nastavnika u oblasti ekonomije i razvoja kako bi kod učenika razvijao finansijske pismenosti?
  • Da li se i kako kroz posebne i specifične naučne discipline mogu razvijati finansijske pismenosti kod učenika?
  • Od kog uzrasta treba razvijati finansijsku pismenost?

Na ova i brojna druga pitanja pokušali smo da damo odgovore kroz program obuke „U svetu finansija – metodičke osnove za uvođenje finansijskog obrazovanja u programe nastave i učenja“.

Ono što je od posebnog značaja nastavnicima i vaspitačima za sprovođenje programa finansijskog obrazovanja mladih, je oblikovanje ličnih kompetencija u oblasti ekonomskih znanja i povezivanje tih kompetencija sa metodičkim i drugim okvirima savremene obrazovne tehnologije.

Kroz ovaj program obuke pokušaćemo da ukažemo na sve elemente finansijskog obrazovanja mladih, koje u uslovima savremene ekonomije i tržišta rada poprimaju sve veće dimenzije, kao i na brojne nastavne i vannastavne aktivnosti, modele i tehnike rada kojima se na efikasan način mogu razvijati finasijske pismenosti kod učenika/dece.

Kome je namenjen ovaj seminar?

Seminar je namenjen svima onima koji na neposredan (ili posredan) način učestvuju u obrazovanju i vaspitanju mladih i obezbeđivanju njihovih kompetencija za život i rad u 21. veku, veku stalnog društvenog razvoja i inovacija.

Teme:

  1. Osnove finansijske pismenosti Kroz prvu temu polaznicima približavamo osnovne pojmove u izgradnji finansijke pismenosti i važnije termine u upotrebi – od cene rada, obračunanja, bruto/neto zarade, do plaćanja poreza i doprinosa koji su bitan element stalnog društvenog razvoja i napretka. Kako finansijsko obrazovanje ne postoji kao poseban nastavni predmet, u razmatranjima uloge i značaja koju ima u razvoju mladih, dali smo analizu postojićih programa i zakona u primeni, kako bismo ukazali na sve mogućnosti implementacije modela i tehnika rada sa učenicima za razvoj finansijske pismenosti. Naveli smo i brojne konkretene primere uloge i mogućnosti koje škole i/ili pojedinac – nastavnik/ vaspitač može imati i preduzimati u oblasti finansijskog obrazovanja i razvoja mladih.
  2. Planiranje potrošnje i ostvarivanje ušteda Druga tema posvećena je planiranju potrošnje i ostvarivanju ušteda, kroz planiranje prihoda i rashoda i sagledavanja mogućnosti štednje i investicija kao osnove finansijske sigurnosti. Društveno odgovorna i racionalna potrošnja resursa, cirkularna ekonomija i održivi razvoj su tek neke od celina, kojima treba posvetati pažnju kroz razvoj finansijske pismenosti kod mladih. Kroz sadržaje lekcija, naveli smo brojne primere koji se mogu primeniti u radu sa učenicima u ovoj oblasti i pripremili materijale za preuzimanje.
  3. Finansije u digitalnom svetu Kroz ovu temu sagledavamo mogućnosti digitalnog i onlajn finansijskog poslovanja, trgovine i obavljanja uslužnih delatnosti, kao i mogućnosti prodaje, kupovine i plaćanja u virtualnom prostoru, sa posebnim osvrtom na bezbednost korisnika i zaštitu prava potrošača. Na koje načine i primenom kojih metoda i tehnika rada možemo učenike, shodno njihovom uzrastu, upoznavati sa funkcionisanjem platnog prometa, načinima plaćanja i trgovine, plasiranjem proizvoda i uticajem koji na svest potrošača imaju digitalni marketing, predočili smo kroz navođenje konkretnih primera za primenu u nastavnim i vannastavnim aktivnostima. Kako je i profesionalni razvoj, jedan od bitnih segmenata tokom redovnog školovanja, kroz ovu temu ukazali smo i na neka od aktuelnih zanimanja mladih.
  4. Učiš i zarađuješ – da li je to moguće? U razvoju finansijskih pismenosti mladih, od značaja je i obezbeđivanje praktičnih, situacionih aktivnosti i vežbi, projekata i sličnog, kroz koje bi učenici mogli sticati određena finansijska sredstva kojima bi raspolagali i upravljali, na nivou odeljenja ili škole, a zarad zadovoljavanja njihovih potreba u procesu daljeg školovanja, obrazovanja i razvoja. Iako smo kroz sve teme davali mnoštvo primera za primenu u nastavnom procesu, u ovoj temi pokušali smo da vam približimo neke od modela rada unutar ustanove kojima se mogu razvijati finansijske pismenosti: pisanje projekata, konkursi, subvencije, organizacija i funkcionisanje učeničkih zadruga, humanitarne I kupoprodajne akcije, sekcije, preduzetništvo i drugo.

Moderatori

Milan Filipović

Milan Filipović

Milan je diplomirani ekonomista, i već petnaest godina radi u prosveti na mestu nastavnika ekonomske grupe predmeta u srednjoj stručnoj školi. U OKC-u je od 2020. godine i pored ovog, autor je još jednog akreditovanog seminara od strane Ministarstva prosvete. Pored rada na izradi sadržaja seminara, Milan radi i na instrukcionom dizajnu i superviziji pojedinih seminara.

Milan je pristalica i pobornik koncepta celoživotnog učenja, voli računare i internet a slobodno vreme provodi u prirodi baveći se rekreativnim ribolovom.

Marija-Stošić

Marija Stošić

Pedagoški savetnik

Po završenom formalnom školovanju na Učiteljskom fakultetu, nastavila je sa stalnim stručnim razvojem kroz učešće u brojnim programima za obrazovanje i razvoj nastavnika. Samostalno je objavili brojne primere iz profesionalne prakse, a bila je i učesnik Međunarodne konferencije u Valensiji gde ju je odveo njen rad u oblasti digitalnog i onlajn učenja.

Dugogodišnji je saradnik Obrazovno-kreativnog centra Bor, putem koga realizuje akreditovane obuke za nastavnike, vaspitače i stručne saradnike iz Srbije i Crne Gore, a od skora i saradnik Filozofskog fakulteta u Beogradu, odsek za pedagogiju, preko čijeg centra je dobila akreditaciju za još dva programa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika.

Ističući značaj uključivanja nastavnika/vaspitača u reforme obrazovanja i vaspitanja, kao portparol Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije govorila je na brojnim naučnim i stručnim skupovima, a njena razmatranja nalaze se zapisana i publikovana su u knjizi „Reforma gimnazija ili „Bolećiva praznina“ uz dr Olgu Četverikovu i druge autore.

Autor je nekoliko objavljenih priručnika za nastavnike, saradnik ZUOV-a i Instituta za moderno obrazovanje, nosilac brojnih nagrada i priznanja, od kojih posebno izdvaja priznanje za stručnost i primenu inovacija u nastavi dela kompanije Mikrosoft (Microsoft Education), ali ono što ističe kao posebnu vrednost svoga rada su rezultati njenih učenika.

Više_o_seminaru

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „Seminar: U svetu finansija – metodičke osnove za uvođenje finansijskog obrazovanja i vaspitanja u programe nastave i učenja“

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *