Pripremanje i postavljanje prezentacije u Vašu prodavnicu

prez
Jedan od čestih resursa koji nam može pomoći u radu su prezentacije. Danas, u doba tehnologije, veoma lako ih je koristiti u nastavi - potreban nam je samo računar (najbolje prenosni računar - laptop) i projektor. Iako su tabla i kreda nezamenjivi alati nastavnika, uz pomoć prezentacije možemo mnogo preciznije i jasnije prikazati neke sadržaje učenicima. U ovom tekstu ćemo pokazati kako da napravite (ili prepravite neku svoju već postojeću) MS PowerPoint prezentaciju i postavite je u svoju prodavnicu na sajtu Knjižara OKC. Priprema prezentacije Izdrada sadržaja na slajdovima Kao primer uzećemo jednu prezentaciju koja pomaže nastavnicima informatike (i srodnih predmeta) za nastavnu oblast Obrada teksta, a posebno za nastavnu jedinicu: Kreiranje sadržaja u dokumentu. Prillikom pripreme prezentacije, savetujemo da koristite neki...