strelice1

U analizi potreba i uticaja ovog servisa na rad nastavnika, naišli smo na puno pitanja, različitih tumačenja, bojazni, ali i puno pozitivnih komentara. Evo, ovde ćemo pokušati da damo odgovore na neka od njih, a Vi slobodno u komentaru pitajte ili komentarišite.

Ako nastavnici počnu da preuzimaju/kupuju materijale za svoje časove, da li će nestati njihova orginalnost i lični pečat u nastavi? 

Do ovoga neće doći jer digitalni nastavni resurs nije realizacija časa. Nastavnik koji preuzme materijal sa OKC knjižare može ga koristiti na času, ali mora osmisliti didaktiku kako će ga upotrebiti na svom času. Možda će morati da ga prilagodi svom odeljenju i svom načinu rada. Nastavnici koji koriste samo tuđe materijale u nastavi, odnosno oni koji nemaju svoj lični pečat i originalnost su isti oni koji koriste samo udžbenik u nastavi. Udžbenici su pisani za učenike, ali neretko je slučaj da nastavnik koristi samo udžbenik kao izvor i pripremu za svoj čas, ali u takvim slučajevima nastava nije na visokom nivou kvaliteta.

Ako je nastavni resurs celokupna priprema za čas, da li onda znači da će nastavnik biti samo interpretator?

Ako nastavniku odgovara priprema za čas, on će je preuzeti i prema njoj će realizovati čas. Danas već srećemo gotove pripreme u udžbenicima, ali sama priprema nije nastava, odnosno neophodna je kvalitetna realizacija pripremljenih sadržaja u nastavi. Nastavnik će tu biti interpretator, ali u najvećem broju slučajeva on će modifikovati i prilagoditi pripremu svom odeljenju i zatim njima prezentovati sadržaj na svoj način.

Da li na ovaj način utičemo na “lenjost” nastavnika i na to da se oni mnogo manje posvećuju kreiranju materijala?

Kao odgovor na ovo pitanje, analiziraćemo tri vrste nastavnika:

  1. Nastavnik koji se ne trudi, lenj je, ne priprema puno materijala za svoj čas,
  2. Prosečnog nastavnika, koji priprema nastavu i dodatne materijale, ne inovira previše svoju nastavu, koristi standardne oblike rada, ali trudi se da učenicima prenese znanje,
  3. Naprednog nastavnika, koji stalno smišlja nove nastavne  materijale, iz godine u godinu unaređuje svoj rad, smišlja nove nastavne metode i aktivno prati razvoj struke i didaktike.

U prvom slučaju, ovaj nastavnik će ovim servisom unaprediti svoj rad, jer će učenicima ponuditi dodatne sadržaje. Ono što do sada nije radio, neće ni sada raditi, ali će zato taj nedostatak pronaći ovde na sajtu i primeniće u svom radu. To znači da će ovaj sajt unaprediti nastavu.

U drugom slučaju, može se desiti da nastavnik odustane od kreiranja nastavnih resursa jer ih može naći ovde na sajtu. Na taj način može se desiti da nema inovacija, ali kao što smo napisali u njegovim karakteristikama, ovaj nastavnih se nije ni trudio previše da inovira svoju nastavu. Sa druge strane, preuzimanjem dodatnih nastavnih materijala, on može dobiti ideju, imaće više resursa na raspolaganju i moći će ih kombinovati, što će unaprediti njegov rad. To znači da u ovom slučaju ili ostajemo na nuli ili unapređujemo nastavu.

U trećem slučaju može doći do toga da “ulenjimo” napredne nastavnike, da ih pomoću već gotovih materijala usporimo i kod njih izazovemo situaciju da ne kreiraju stalno nove resurse. Ali, smatramo da su ovi nastavnici oni koji imaju visoko razvijenu svest o kvalitetnom radu u učionici, koji imaju unutrašnju motivaciju da unapređuju svoj rad i očekujemo da to budu nastavnici koji će biti autori/prodavci na ovom sajtu. Oni će dobiti posebnu motivaciju jer je ovo mesto na kome oni mogu doći do izražaja i ponuditi svojim kolegama ono što oni znaju. I u ovom slučaju ne očekujemo da utičemo loše na nastavu, već ćemo dati dodatnog prostora ovim nastavnicima.

Dobrobit za sve

Očekujemo da će najveća prednost ovog servisa biti to što će mnogim nastavnicima uštedeti vreme za kreiranje sopstvenih nastavnih materijala. Čest je slučaj da izgubimo po nekoliko sati da napravimo prezentaciju za čas ili test za proveru znanja, ali na ovaj način moći ćemo da to vreme iskoristimo za neke druge aktivnosti, a materijal ćemo pronaći na sajtu.

Pored vremena, očekujemo da nastavnici mogu da uporede svoj način rada sa kolegama koji predaju iste predmete. Ovo će biti slučaj kod testova i zadataka za proveru naučenog. Nastavnici će znati da li od svojih učenika zahtavaju znanje koja zahtevaju i njihove kolege od svojih učenika. Na taj način će moći da usklade svoj rad sa radom ostalih nastavnika, odnosno dobiti potvrdu da ispravno rade.

Napišite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *